B.H. Ramberg A/S, en totalleverandør av transport, logistikk og lagertjenester til næringslivet.

 
BH Ramberg AS
B.H. Ramberg A/S er en totalleverandør av transport, logistikk og lagertjenester til næringslivet. Hovedproduktet er landsdekkende fremføring av Stykk- og Partigods. Selskapet har hovedkontor, terminal og lager i Drammen og godsterminaler på Skedsmo og på Langhus.

Ramberg har besluttet å gjøre store endringer i sin driftsmodell. Selskapet gjennomfører i 2020 blant annet etablering av nye avdelinger i Sandnes og Trondheim samt en konsolidering av sine terminaler til ny stor samlastterminal på Langhus i Nordre Follo. Ramberg bygger også nytt logistikkbygg på 15 000 m2 i Sande i Vestfold.

Skoro har i denne fasen påtatt seg rollen som leder for transportproduktet til Ramberg, samt prosjektleder for etablering av avdelinger i Trondheim og på Langhus. 
ramberg
ramberg2