Rortunet Kjøpesenter erstattes av et større og moderne kjøpesenter med parkering, samt 5 boligblokker med totalt 122 leiligheter på taket.

 
Rortunet Kjøpesenter
Nye Rortunet kjøpesenter blir et moderne senter med parkering, samt fem boligblokker med totalt 122 leiligheter på taket. På taket vil det anlegges et utomhusområde med parkpreg, som vil være tilgjengelig for allmennheten. 

Prosjektet er totalt på ca. 56.000 kvm og gjennomføres som byggherrestyrt delentreprise. 

Nytt senter skal etter planen åpnes i oktober 2021, og leiligheter skal overleveres vinteren 2021/2022.

I forbindelse med byggeprosjektet er det også inngått en gjennomføringsavtale mellom kommunen og utbygger om oppgradering av Slemmestadveiens parsell som passerer senteret iht reguleringsplanens bestemmelser.

Skoro Prosjekt innehar rollen som prosjekteringsleder i prosjektet for oppdragsgiver Insenti AS. 

Prosjektnavn: Rortunet
Type prosjekt: Næring, bolig og vei/infrastruktur
Fremdrift: Byggestart mai 2019, overlevering vinter 2021/2022
Størrelse: ca. 56.000kvm
Entrepriseform: Byggherrestyrt delentreprise
Utbygger: Schage Eiendom AS
Entreprenør: Insenti AS
Skoros rolle: Prosjekteringsleder for Insenti AS - https://insenti.no/
Rortunet