Ruudsmarka Næringspark

 
Ruudsmarka Næringspark
Ruudsmarka Næringspark består av en eiendom i Lunner kommune på ca. 120 mål, som ligger ved krysset mellom RV4 og E16 ved tettstedet Roa.

Vi jobber målrettet med å utvikle eiendommen til handelspark, med tilrettelegging for virksomheter innenfor plasskrevende handel, detaljhandel, dagligvare, veiservice og servering.

Ferdig utbygd vil Ruudsmarka Næringspark bestå av en bygningsmasse med fotavtrykk på ca. 35.000 m2.

Ruudsmarka Næringspark skal bygges som en fremtidsrettet handelspark med vekt på miljøvennlige og bærekraftige løsninger.
rudsmarka1
rudsmarka2